Nyhetsbrev December

NYHETSBREV TILL MEDLEMMAR I HÄLLENE TOMRÄGARFÖRENING


Det första nyhetsbrevet på ett tag, med information om vad som har hänt och vad som är på
gång. Vår hemsida ligger fortsatt nere, då den har blivit hackad och inte går att återställa.
Styrelsen har börjat bygga en ny som kommer att gå live i januari 2024. Behöver du kontakt
med styrelsen mailar du styrelse.htaf@gmail.com eller direkt till ordförande Jonas Carlsson
på carlsson.jonas@telia.com Du kan också messa eller ringa Jonas på 070-5678509


Hamnen i vintervila

Vattnet till bryggor, tvättplatta med mera är nu avstängt. Kranen är vinterkonserverad,
och strömmen är bruten ut på bryggan samt parkeringen. Hamnen är alltså redo för
vintern och styrelsen vill tacka Bertil Hellström för hjälpen med detta.

Båtuppställning över vintern
Båtar som står uppställda på föreningens mark får inte ha elström konstant kopplat till
båten. För båtar på egen tomt gör ni såklart som ni vill, men tänk på elsäkerheten!


Vatten
Under hösten har Tjörns kommun kontrollerat så att alla har kommunalt vatten kopplat
på korrekt sätt förbi vattenmätaren. De som har avvikelser har blivit informerade.


Till sist
Vi i styrelsen vill önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!